HISTORIE VAN HET KOOR

 

Er was eens:

Een wandelgroep “Willem Bakker” te Bodegraven. Voorjaar 2010 werd Willem 76 jaar en vond men het vanuit de wandelgroep leuk om een lied voor hem te maken en te zingen. Op vrijdagmiddag werd het lied gerepeteerd bij Ellen Boersma thuis. Men kwam er niet helemaal uit waarop Arjan zei: "Ik ken wel iemand, Peter Koster. Die zit al op vele koren en die kan ons vast wel wat aanwijzingen geven!" Dat verliep goed en het werd een gezellig optreden voor Willem Bakker.

Enkele wandelingen verder - het zingen vond men toch wel heel leuk! - opperde een aantal mensen uit de groep: "Zullen we proberen een koortje op te richten?!" Peter Stojansek, Cora Klijn, Peter Koster en Ellen Boersma namen het voortouw. Er werd een advertentie in het Bodegraafs Nieuwsblad geplaatst en ze startten in september 2010. Om de week werd er gerepeteerd op vrijdagmiddag thuis bij Peter Koster en Ellen Boersma.

Maar het vervolg hadden ze niet voorzien... binnen een maand werd het koor te groot voor de huiskamer! Peter Stojansek ging in Bodegraven op zoek naar een oefenruimte en vanaf oktober 2010 werd er gerepeteerd in de koffiekamer van de Ichthuskerk. Eerst de ene helft van de ruimte, maar al spoedig werd de hele ruimte gehuurd.

Er was nog geen geld in kas dus betaalde Ellen Boersma in het begin alles van haar eigen bankrekening: zaalhuur, de liedjes, mappen, kleding en werd daarom gelijk penningmeester bij de officiële oprichting van het koor. Peter Koster werd toen voorzitter en Peter Stojansek secretaris.

Oktober 2010 was dus de start van

DE BOREFTSE ZANGERS

een prachtig gemengd (Shanty) zangkoor